Hannu Mäkinen  0400 530 688

 Marko Ojala 0400 842 694

Maanrakennuspalvelut

Ammattitaitomme ulottuu maanrakentamisen kaikkiin osa-alueisiin aina pikku pihatöistä vaativiin, isoihin projekteihin. Tarjoamme palveluitamme niin yrityksille, kunnille ja kaupungeille kuin yksityisillekin asiakkaille.

Maanrakennuspalveluihimme kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet:

 • Maanrakennustyöt
 • Maansiirtotyöt
 • Pohjatyöt
 • Kaivuutyöt
 • Kunnallistekniset työt
 • Raivaukset
 • Maa-aineskuljetukset
 • Pihatyöt

Maanrakennuksen ohella palveluihimme lukeutuvat mm. maansiirtotyöt sekä räjäytys- ja louhintatyöt. Palvelumme on joustavaa ja asiakaslähtöistä, ja työt toteutetaan turvallisesti ja vastuullisesti. Toiminta-alueenamme on Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous – ammattilaisten kanssa maanrakennustyöt sujuvat aina ajallaan.

Ota yhteyttä

Maanrakennustyöt monipuolisesti - Vahvuutena oma kalusto & henkilökunta

Suoritamme kokonaisvaltaista urakointia tarjoten korkeatasoista osaamista yksityisille rakentajille, urakoitsijoille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Vahvuuksiimme voidaan laskea paitsi ammattitaitomme, myös oma, nykyaikainen kalusto sekä osaava henkilökunta. Meidän ei tarvitse vuokrata kalustoa tai työntekijöitä ulkopuolisilta tahoilta, vaan kaikki hoituu oman firman puolesta.

Maanrakennustyöt Uudellamaalla

Toiminta-alueemme kattaa pitkälti koko eteläisen Suomen. Pääkaupunkiseudulla erityisesti talo- ja tieprojektit ja muut infrastruktuurihankkeet työllistävät yritystämme. Olemme toimineet Helsingissä sekä mm. Vantaalla ja Espoossa, mutta sopimuksen mukaan palvelemme laajalti koko Uudenmaan maakunnan alueella.

Helsingin alueella olemme tehneet muun muassa seuraavat maanrakennustyöt:

 • 07 / 2018 asti omakotitalojen louhintayöt pääkaupunkiseudulla 11 kpl, tilaajana maanrakennusliikkeet mm. MV Kaivuu Oy, Maanrakennus Tsaari Oy, Maanrakennus Mäkelä
 • 2016-2017 Omakotitalojen louhinta ja maanrakennus töineen Espoon, Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Sipoon ja Kauniaisen alueella yhteensä 39 kohdetta, joissa useita vaativia kohteita olemassa olevien kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä
 • 2016-2017 Omakotitalojen louhintatyöt pääkaupunkiseudulla 18 kohdetta. Tilaajina maanrakennusliikkeet mm. Maanrakennus Tsaari Oy, Laatukaivuu Oy, Maanrakennus Mäkelä Oy sekä Maanrakennus Pekkinen Oy
 • 2014 Paritalon louhinta ja maanrakennustyöt rakennuksien välittömässä läheisyydessä, Helsinki Marjaniemi

Soita  09 773 1248 (Helsinki)

Maanrakennusta Varsinais-Suomessa

Toinen päätoiminta-alueistamme on Turku ja sen lähikunnat; olemme toteuttaneet projekteja mm. Raisiossa ja Naantalissa ja luonnollisesti myös Turussa. Erilaiset maanrakennus-, louhinta- ja talohankkeet ovat ydinosaamistamme, ja tämän tyyppisistä urakoista meillä onkin runsaasti kokemusta. Toimimme laajalti koko Varsinais-Suomen alueella sopimuksen mukaan.

Turun alueella olemme tehneet muun muassa seuraavia maanrakennustöitä:

 • 2018 Raision kaupungin linja-autopysäkkien maanrakennustyö, 7 kpl linjalla Raisio - Mayerin telakka
 • 2018 Omakotitalojen perustusten maanrakennus, louhinta ja LVI-työt
 • Turun talousalue 4 kohdetta
 • 2018 Jätesäiliöiden louhinta / erikoislouhinta ja maanrakennustyöt 11 kohdetta, Turku, Kaarina ja Naantali
 • 2017 Venesataman maanrakennus-saneeraustyö, parkkialueet, Raision kaupunki
 • 2016-2017 Omakotitalojen louhinta ja maanrakennustyöt Turun talousalueella 14 kohdetta

Soita  02 250 2426 (Turku)

Tutustu Turun ja Helsingin referensseihimme!

Referensseihimme tutustumalla saat parhaan käsityksen osaamisestamme ja kokemuksestamme. Referenssimme sisältävät muun muassa erilaisia maanrakennus-,  louhinta-, viemäröinti- ja salaojitustöitä ympäri Uusimaata ja Varsinais-Suomea.

Tutustu & ota yhteyttä kysyäksesi lisätietoja!

Tutustu referensseihimme

Maansiirto alueilla Helsinki ja Turku

Omalla nykyaikaisella kalustolla hoidamme pienet ja suuret maansiirtotyöt sopimuksen mukaan aikataulussa.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Louhintaliike Mäkinen Oy (0481820-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannu Mäkinen
0400 530 688
louhinta@louhinta.com

Henkilörekisterin nimi

Louhintaliike Mäkinen Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Louhintaliike Mäkinen Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
louhinta@louhinta.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna